Alternatywne ogrzewanie elektryczne

Czym się zajmujemy?

Firma CEB.COM.PL zajmuje się szeroko pojętą charakterystyką energetyczną budynków którą przedstawia się w postaci takich dokumentów jak świadectwa charakterystyki energetycznej potocznie nazywanych świadectwa energetyczne lub certyfikaty energetyczne, audytów energetycznych i remontowych oraz za pomocą projektowanej charakterystyki energetycznej. Wykonujemy też badania termowizyjne kamerami termograficznymi oraz wykonujemy kontrolę systemów ogrzewania, klimatyzacji i chłodzenia. Od 1 lipca 2021 r. powstał obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Dalej
Moderatory zimnoplazmowe oraz piece kawitacyjne

Alternatywne ogrzewanie elektryczne

Moderatory zimnoplazmowe należą do grupy elektrycznych przepływowych aparatów grzewczych i przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń w układzie instalacji c.o. tj. ogrzewania wodnego niskotemperaturowego o temperaturze nie przekraczającej 90 °C z wymuszonym krążeniem wody. Zasada działania jest taka że woda jest podgrzewana w impulsach zimną plazmą. Zaletą tych aparatów jest ekonomiczne zużycie energii oraz demineralizacja i stabilizacja wody obiegowej c.o. co wpływa na bardzo wysokie sprawności na wymienniku ciepła oraz zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego.

Wywiad z nieżyjącym twórcą i konstruktorem pieców JOGI inż. Zdzisławem Joksa

Piece kawitacyjne. Pompy kawitacyjne są używane do rożnych celów. Pompę można wykorzystać do ogrzewania, destylacji (np. zamiana słonej wody na pitną), szybkiej pasteryzacji, produkcji różnych związków chemicznych powstałych w wyniku ich reakcji pod wpływem temperatury, bardzo dobrego wymieszania różnych substancji np. płynu z płynem, płynu z gazem, rafinacji ropy naftowej np. w produkcji biodiesla. Piec kawitacyjny to ekologiczna pompa ciepła najnowszej generacji. Proces podgrzewania cieczy zachodzi dzięki implozji pęcherzy pary wodnej, tarciu oraz łączeniu się cząsteczek wody. Piec kawitacyjny jest samodzielnym agregatem grzewczym, mogącym pracować w różnych trybach, nie posiada on typowych dla innych systemów grzewczych elementów, nie zużywa paliw takich jak gazu, węgla, drewna, oleju itp., przez co nie produkuje spalin i nie zanieczyszcza powietrza. Eliminuje zagrożenie wybuchem lub pożarem.

Urządzenie lepsze od pompy ciepła? Czy to możliwe?

Dalej